Oplysninger vi indsamler

Cookies
Når du bruger Tømrerfirmaet Ib Pedersen hjemmeside, placeres en cookie på din enhed (computer, smartphone eller tablets). En cookie er en lille tekstfil, der placeres i din browser. Denne fil sætter Tømrerfirmaet Ib Pedersen i stand til at modtage oplysninger om enheder, der besøger hjemmesiden. De informationer vi modtager fra Cookies er anonyme.
Du kan slå lagring af cookies fra, under indstillinger på din enhed, sådan at der ikke placeres nogen cookie på din enhed.

Formålet med cookies
Vi bruger cookies for at gøre det nemmer for dig at bruge Tømrerfirmaet Ib Pedersen hjemmeside, idet en cookie registrerer din brug af hjemmesiden, og gør, at du ikke skal starte forfra, med at indtaste information, hver gang du besøger hjemmesiden. Det er f.eks. vha. cookien, at hjemmesiden kan huske dine præferencer og login-informationer ved Nem-ID
Cookies kan bl.a. fortælle os:
 Hvor lang tid du bruger hjemmesiden.
 Hvilke sider, der læses.
 Om du har besøgt hjemmesiden før.
 Hvilket styresystem du bruger.

Personoplysninger om kunder til Tømrerfirmaet Ib Pedersen
Indledningsvist skal det det bemærkes, at vi kun indsamler de oplysninger, der er nødvendige, for at opfylde kontraktforholdet med dig, som kunde, eller for at udføre opgaver som du beder os løse for dig.
Såfremt du ønsker at bruge Tømrerfirmaet Ib Pedersen er der en række informationer om dig, som vi har brug for at behandle og modtages direkte fra dig. Når vi indsamler og behandler dine personoplysninger, skal vi have et hjemmelsgrundlag at udføre behandlingen på. I forbindelse med Arbejdets udførsel udfærdiges et tilbud, og dette tilbud hvis det godtages udgør hjemmelsgrundlaget for indsamlingen og behandlingen af følgende personoplysninger:

 Dit navn
 Din adresse (nuværende og fremtidig)
 Din mailadresse
 Dit telefonnummer

Særligt om personnumre
Cprnr. er kun ved større enterpriser hvori indgår låneoptagelse, samt ved forskudt betaling eller afdragsordninger.
Vi har mulighed for at modtage dit personnummer direkte fra dig, såfremt du oplyser det til os, og giver udtrykkeligt samtykke til, at vi må modtage og behandle dit personnummer. Samtykket gives via. en fysisk blanket, som du modtager fra os, når vi har brug for at behandle dit personnummer.
Vi opbevarer og benytter dit personnummer i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Konkret kan vi bruge dit personnummer til:
 Registrering af elektroniske betalinger via NEM-konto eller betalingsservice
 Elektronisk kommunikation
 Entydig identifikation af dig som låneoptager eller afdragsordning

Må vi gerne opbevare og behandle dit personnummer?
Det er ikke standard at vi får udleveret Cprnr. Skulle det ekstraordinært forekomme  opbevarer og behandler Tømrerfirmaet Ib Pedersen dit personnummer, såfremt du har givet dit samtykke til det og ikke længere end til tilbagebetaling er endt.

Sådan bruger vi de indsamlede personoplysninger
De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med lejekontrakten, anvendes bl.a. til at:

 løse opgaver, som du beder os om at løse for dig. Dette kunne f.eks. være indgang til bolig under arbejdets udførsel. Såfremt du har givet samtykke til elektronisk kommunikation, vil fremsendelse af visse skrivelser fra os ske elektronisk
 sende dig nyheder og informationer, såfremt du giver os tilladelse hertil, som vi mener, kunne være interessante for dig som kunde. Som eksempel kan nævnes nyhedsmails, med information om hvad Tømrerfirmaet Ib Pedersen
 sende informationer og skrivelser til dig, som relaterer sig direkte til Arbejdet, som f.eks. tider på hvornår vi kommer og udfører arbejder og indkaldelse til syn af udført Arbejde
 overholde gældende lovgivning

Hvordan deler vi de indsamlede personoplysninger?
Tømrerfirmaet Ib Pedersen sælger ikke dine oplysninger videre, og vi deler dem ikke på anden måde, end beskrevet i denne persondatapolitik.

For at blive kunde hos Tømrerfirmaet Ib Pedersen,opretter vi kun data vedr. navn og adresse samt hvilke arbejder som udføres, på sigt kan der blive mulighed for atl du opretter medlemsskab på internetportalen www.ib-snedker.dk, Når du opretter dig som kunde på www.ib-snedker.dk, vil de personoplysninger, du indtaster, være tilgængelige for samtlige tilknyttede i Tømrerfirmaet Ib Pedersen. Såfremt der sker rettelser i dine personoplysninger, f.eks. i form af navneskifte, vil de ændrede personoplysninger være tilgængelige for samtlige Tømrerfirmaet Ib Pedersen, med tilknytning til www.ib-snedker. Det drejer sig kun om oplysninger såsom navn adresse og mobiler, for at kunne komme på adressen hvor arbejdet skal udføres

Vi kan dele dit navn, telefonnummer og adresse, med tredjemand, som efter aftale med dig skal levere diverse ydelser til din bolig. Dette kunne f.eks. være en håndværker, der skal udføre arbejder i din bolig. Såfremt der sker en pludselig skade i din bolig, f.eks. ved brud på et vandrør, vil vi kunne dele dit navn, telefonnummer og adresse, med tredjemand, med henblik på begrænsning og udbedring af skaderne.
Vi kan også dele dit navn og din adresse med forsyningsselskaber, der leverer ydelser til din bolig.

Vi har ret til at behandle og dele dine personoplysninger for at:
 overholde gældende love, bekendtgørelser m.v.
 imødekomme henstillinger fra offentlige myndigheder og instanser.

Personoplysninger om børn
Når der er tale om personoplysninger om børn, skal der tages særligt højde for børns manglede erfaring samt manglede evne til at overskue konsekvenserne af egne handlinger. Hos Tømrerfirmaet Ib Pedersen tages forpligtelsen til databeskyttelse af både børn og voksnes personoplysninger meget alvorligt, og derfor besvarer dette afsnit det særskilte spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger fra børn under 18 år

Hvilke oplysninger kan vi indsamle om børn under 18 år?
Vi indsamler ikke  de personoplysninger om børn der er under 18 år!

Dine generelle rettigheder vedr. personoplysninger
Du har som kunde hos Tømrerfirmaet Ib Pedersen en række rettigheder, vedr. dine personoplysninger:

 Du har indsigtsret, hvilket vil sige, at du har ret til at få at vide hvilke personinformationer Tømrerfirmaet Ib Pedersen behandler om dig.
 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
 I visse tilfælde har du ret til at få personoplysninger slettet, inden tidspunktet for vores egen sletning af dine informationer indtræder.
 Du har i visse tilfælde ret til at begrænse vores behandling af dine personoplysninger, sådan, at vi femover kun må behandle dine oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.
 Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger, som vi er i besiddelse af, i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra os, som dataansvarlig, til en anden dataansvarlig.

Såfremt du ønsker at udøve din ret til indsigt, sletning, rettelse, begrænsning, indsigelse eller overførsel, i forbindelse med dine personoplysninger, skal du rette henvendelse til den dataansvarlige: Tømrerfirmaet Ib Pedersen, Mejerivej 32 | 5260 Odense S. Telefon: 51 90 24 29, mail: kontakt@ib-snedker.dk.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger – i Tømrerfirmaet Ib Pedersen – i al den tid du har et kontraktforhold med os. Det vil sige, så længe arbejde er under udførsel, og senest indtil faktura er betalt. Vi kan efteraftale, beholde adresse oplysninger i op til 1 år eller efter i ikke ønsker at vedblive som kunde. Efter kundeforholdet er ophørt, opbevarer vi dine informationer indtil endelig afregning har fundet sted, mht. udførsel, materialer mv.  o. lign. Dette kan tage op til ét år. Derudover opbevares dine personoplysninger kun for i det tilfælde vi har et evt. retskrav mod dig, eller for at overholde gældende lovgivning.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:
Tømrer-snedkerfirmaet Ib Pedersen

• Mejerivej 32 | 5260 Odense S
• Mobil nr: 51 90 24 29
kontakt@ib-snedker.dk
• CVR-nummer: 30646649